HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI XÁC ĐỊNH Ý CHÍNH CỦA BÀI/ĐOẠN VĂN PHẦN THI ĐỌC HIỂU (PHẦN VIII)

Câu hỏi này yêu cầu chúng ta phải tóm tắt được chủ đề cơ bản của bài đọc/đoạnvăn.
Trước hết chúng ta cần lưu ý là các dạng câu hỏi tổng quát này luôn luôn làm sau cùng, khi chúng ta đã giải quyết hết các dạng câu hỏi chi tiết. Khi đó chúng ta đã nắm được tương đối nội dung và ý của bài đọc rồi.

Read more

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI XÁC ĐỊNH THÔNG TIN KHÔNG CHÍNH XÁC PHẦN THI ĐỌC HIỂU (PHẦN VI)

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm dạng câu hỏi số 5: Xác định thông tin không được đề cập/thông tin không chính xác của bài/đoạn văn, trong phần thi đọc hiểu các kỳ thi tốtnghiệp THPT & ĐH.
Đề bài yêu cầu chúng ta tìm ra đáp án không được tuyên bố, không được đề cập, hay không đúng trong bài.

Có 2 dạng câu hỏi:

Read more

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI XÁC ĐỊNH THÔNG TIN ĐÚNG PHẦN THI ĐỌC HIỂU (PHẦN V)

Đề bài sẽ cho một số đáp án nhưng chỉ có một đáp án là đúng. Đáp án cho câu hỏi dạng này thường miêu tả lại những gì đã được đề cập trong đoạn văn/bài văn bằng một cách khác (paraphrasing). Câu hỏi loại này đôi khi chỉ rõ đoạn văn chứa câu trả lời, khi đó câu trả lời sẽ nằm trong đoạn văn chứa từ/cụm từ hỏi.

Read more

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI XÁC ĐỊNH SỰ ÁM CHỈ PHẦN THI ĐỌC HIỂU (PHẦN IV)

Câu hỏi thường được nêu trong bài thi như sau

The word““they/that/which/he/she/it/one/some…” in the passage/in the paragraph 1, 2,3… refers to….

* Hướng dẫn làm bài

Từ được hỏi thường được tô đậm ở trong bài đọc, và có thể câu hỏi cũng nêu rõ là ở đoạn văn nào của bài.

Bước 1: Tìm kiếm các danh từ đứng trước từ hỏi

Read more

4 BƯỚC LÀM DẠNG CÂU HỎI SUY LUẬN PHẦN THI ĐỌC HIỂU (PHẦN III)

ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC CÂU HỎI SUY LUẬN PHẦN THI ĐỌC HIỂU

Câu trả lời cho câu hỏi loại này thường nằm trong đoạn văn có chứa cụm từ được hỏi hoặc trong thứ tự sắp xếp thông tin của các câu hỏi. (Thông thường trật tự các câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự thông tin của bài đọc). Đôi khi có những câu hỏi chúng ta phải hiểu cả bài để có thông tin trả lời.

Read more

HƯỚNG DẪN LÀM CÂU HỎI ĐỊNH NGHĨA TỪ/CỤM TỪ BÀI THI ĐỌC HIỂU (PHẦN II)

HƯỚNG DẪN LÀM CÂU HỎI ĐỊNH NGHĨA TỪ/CỤM TỪ BÀI THI ĐỌC HIỂU THI TỐT NGHIỆP THPT & ĐH

Trong PHẦN I chúng ta đã được giới thiệu về cách làm và chiến lược làm chung cho cả bài đọc hiểu. Phần này cô bắt đầu đi vào hướng dẫn chi tiết cho các em về cách làm bài cho dạng câu hỏi thứ nhất : Định nghĩa hay xác định ý nghĩa của từ/cụm từ nêu ra trong bài đọc.

Read more

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỌC HIỂU (Phần I)

Đây là phần thi khá khó khăn trong bài thi, với một lượng câu hỏi khá lớn và nhiều loại câu hỏi. Nó đòi hỏi thí sinh phải nắm được một lượng từ vựng kha khá, có chiến lược làm bài tốt, và phải luyện tập tốt trước đó thì mới mong đạt điểm cao.

Read more
error: Content is protected !!