HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỌC HIỂU (Phần I)

Đây là phần thi khá khó khăn trong bài thi, với một lượng câu hỏi khá lớn và nhiều loại câu hỏi. Nó đòi hỏi thí sinh phải nắm được một lượng từ vựng kha khá, có chiến lược làm bài tốt, và phải luyện tập tốt trước đó thì mới mong đạt điểm cao.

Read more