Category Archives: Bài Giảng

Các trường hợp có thể lược bỏ đại từ quan hệ

Trong văn phong của người bản ngữ, có một số trường hợp người ta thường lược bỏ đại từ quan hệ. Nếu chúng ta không nắm vững được các trường hợp này có thể sẽ dẫn chúng ta đến việc trả lời sai các câu hỏi về đọc, nghe, và nếu áp dụng chúng trong nói, viết thì sẽ giúp chúng ta có câu văn tự nhiên giống họ hơn.