Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ

Trong Speaking và Writing, mệnh đề quan hệ được sử dụng phổ biến nhằm cung cấp thêm thông tin cho rõ nghĩa hơn.
Ngoài ra nó giúp bạn gộp những thông tin riêng lẻ trong từng câu riêng lẻ vào một câu.

Do đó, nó là một chủ điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng mà bạn cần phải nắm vững để không tạo ra các câu văn rườm rà, vụn vặt, giúp nâng band điểm trong writing và speaking.

E.g.,

Câu vụn vặt:
I enjoyed the film. We watched the film last night.
The film is very interesting. I am watching the film.

Câu dùng mệnh đề quan hệ:
I enjoyed the film that we watched last night.
The film which I am watching is very interesting.


Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định (defining & non-defining relative clause)

So sánh:

1. My brother who is a sailor gave me a bike.
2. My brother, who is a sailor, gave me a bike.

Câu 1 có ý là tôi có nhiều hơn 1 người anh, nhưng câu 2 lại có ý là tôi chỉ có 1 người anh duy nhất.

Mệnh đề quan hệ trong câu 1 là rất quan trọng trong việc giúp xác định rõ là tôi đang nói về người anh làm sailor, không nói về người anh là director, hay reporter,… Mệnh đề này được gọi là mệnh đề quan hệ xác định vì nó chỉ rõ một người/vật trong nhiều người/vật.

Mệnh đề quan hệ ở câu 2 không thực sự quan trọng trong việc xác định rõ về người anh nào, vì tôi chỉ có duy nhất một anh trai. Nó chỉ nhằm cung cấp thêm chút thông tin về người anh duy nhất của tôi. Mệnh đề này được gọi là mệnh đề quan hệ không xác định.

Mệnh đề quan hệ chủ ngữ và tân ngữ

Gọi là mệnh đề quan hệ tân ngữ khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ.

E.g.,
I enjoyed the film that we watched last night.
The film which I am watching is very interesting.

Để dễ nhận biết và dễ hiểu hơn, ta thấy sau đại từ quan hệ sẽ là một danh từ cộng với động từ.

Gọi là mệnh đề quan hệ chủ ngữ khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ.

E.g.,
My brother who is a sailor gave me a bike.
The little girl who is sitting on the table is my daughter.

Đơn giản và dễ hiểu hơn, ta thấy sau đại từ quan hệ sẽ là một động từ.

Lược bỏ đại từ quan hệ

Nêu thêm lý thuyết về mệnh đề quan hệ chủ ngữ và tân ngữ để giúp bạn phân biệt và áp dụng trong một số trường hợp sau.

Mệnh đề quan hệ tân ngữ có thể lược bỏ được đại từ quan hệ, nhưng mệnh đề quan hệ chủ ngữ thì không.

The film which I am watchingis very interesting.
-> The film I am watchingis very interesting.

My brother who is a sailorgave me a bike.
Not:My brotheris a sailorgave me a bike.

Lưu ý: không lược bỏ đại từ quan hệ whosekhi nó bắt đầu mệnh đề quan hệ.
That is Lan whose brother is a sailor.

Thay thế đại từ quan hệ bằng “that”

Với mệnh đề quan hệ tân ngữ, đại từ quan hệ của chúng có thể thay thế bằng “that“, nhưng không áp dụng cho mệnh đề quan hệ chủ ngữ.

The film which I am watching is very interesting.
-> The film that I am watching is very interesting.

My brother who is a sailor gave me a bike.
Not: My brother that is a sailor gave me a bike.

Tóm lại, mệnh đề quan hệ là một chủ điểm ngữ pháp rất quan trọng mà lại không khó để nắm vững. Bạn cũng có thể linh hoạt áp dụng việc rút gọn đại từ quan hệ trong writingvà speaking. Việc này giúp bài văn của bạn có thể được đánh giá tốt hơn với việc chỗ nào cũng thấy đại từ quan hệ which, that, …

P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies

Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *