Adjective – Tính từ và các lý thuyết liên quan

 

Tính từ là một trong bốn từ loại chính trong tiếng Anh, cùng với danh từ, động từ và trạng từ. Chúng được dùng để cung cấp thêm thông tin cụ thể hơn cho danh từ. Vd: big, nice, poor, rich, full, red….

Ý nghĩa của tính từ là cung cấp thêm thông tin cụ thể về đặc tính hay chất lượng cho danh từ.

Các tính từ thông dụng thường có cặp của nó, có từ trái nghĩa (đối nghịch) : rich vs poor ; bright vs dark, young vs old….

 

Nhận dạng tính từ: không có quy luật chung nào cho việc thành lập tính từ, tuy nhiên cũng có một số tiền tố, hậu tố thường là của tính từ.
Tiền tố: un-, in-, ir-, im-, il-
Hậu tố: -able, -ible, -al, -ial, -ful, -ic, -ical, -ish, -ive, -ative, -less, -eous, -ious, -ous, -y

 

Thành lập tính từ bằng những từ khác: tính từ có thể được thành lập từ các từ gốc khác như danh từ, động từ.
Vd: balance – imbalance ; read – readable

Tính từ so sánh và so sánh nhất: rất nhiều tính từ một âm tiết có hậu tố biểu thị sự so sánh hoặc so sánh nhất.
Vd: easier, easiest

Tính từ có đuôi –ing và –ed
Trong nhiều trường hợp, sử dụng các thể -ing và –ed của các động từ có và không có quy tắc như là tính từ.
Vd: interesting, interested, boring, bored

 

Thứ tự sắp xếp của tính từ: một danh từ có thể có nhiều tính từ bổ nghĩa cho, tính từ nào đứng trước và tính từ nào đứng sau đều phải theo một quy luật nhất định. Tính từ biểu thị ý kiến hoặc thái độ thường đứng trước rồi đến các tính từ về đặc điểm … Vd: A big old red car.

Sự sắp xếp của các loại tính từ phải theo thứ tự sau:

order relating to examples
1 opinion unusual, lovely, beautiful
2 size big, small, tall
3 physical quality thin, rough, untidy
4 shape round, square, rectangular
5 age young, old, youthful
6 colour blue, red, pink
7 origin Dutch, Japanese, Turkish
8 material metal, wood, plastic
9 type general-purpose, four-sided, U-shaped
10 purpose cleaning, hammering, cooking

                                                                                                   (theo cambridge.org)

 

Khi có nhiều hơn một tính từ đứng sau một động từ như be (một động từ nối), tính từ đứng cuối cùng thường được nối với tính từ trước nó bằng từ and.
Vd: That speech is interesting, funny and informative.

And ít khi được sử dụng trong trường hợp nhiều tính từ đứng trước danh từ (vd: a big, nice bag). Tuy nhiên có thể sử dụng and với trường hợp các tính từ là cùng một loại, hay khi các tính từ dùng để chỉ các phần khác nhau của cùng một vật.
Vd: He drives a red and black motorbike.

 

Cụm tính từ: một cụm tính từ luôn có một tính từ làm chủ. Nó có thể chứa nhiều từ hay cụm từ trước hoặc sau tính từ chủ của nó.

 

Để nhớ lâu hơn về lý thuyết, các bạn luyện tập với các bài tập về tính từ tại ĐÂY nhé.

 

Ngoài các bài giảng online cho người tự học tiếng Anh từ đầu, cô Ngân Hoa có dạy luyện thi ielts và các chương trình học tiếng Anh offline với các lớp học ít người tập trung vào chất lượng tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

 

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

 

Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐH

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *