Các trường hợp có thể lược bỏ đại từ quan hệ

Trong văn phong informal, đại từ quan hệ hay bị lược bỏ trong defining relative clauses và khi nó không đóng vai trò là chủ ngữ của mệnh đề quan hệ

– The boy that/who sells cakes. (the boy – he sells cakes: that/who là chủ ngữ của mệnh đề, trường hợp này cần một đại từ quan hệ)

– The boy that/who/whom she loved (the boy – she loved him: that/who/whom sẽ là tân ngữ của động từ love, đại từ quan hệ có thể lược bỏ)

– The man that/who/whom she worked for (the man – she worked for him: that/who/whom là tân ngữ của giới từ for, đại từ quan hệ có thể bị lược bỏ)

– You can use the bike which is yellow. (defining relative clause và wich là chủ ngữ)

  Không nói : You can use the bike is yellow

– He discovered the secret which I had told you about. (defining relative clause và which làm tân ngữ cho giới từ about)

  = He discovered the secret about which I had told you. (formal)

  = He discovered the secret I had told you about. (informal)

Đại từ quan hệ có thể lược bỏ nếu theo sau nó là một chủ ngữ mớiđộng từ theo sau nó (tân ngữ của động từ):

– This is the car that Henrry invented.

   This is the car Henrry invented.

– The girl whom you saw is my darling.

   The girl you saw is my darling.

Đại từ quan hệ có thể được lược bỏ khi động từ chính trong mệnh đề quan hệ ở dạng Verb ing

– The girl who is driving the car is my darling.

-> The girl driving the car is my darling. 

– The shoes that are staying under the self are mine.

-> The shoes staying under the self are mine.

Đại từ quan hệ có thể được lược bỏ khi theo sau nó là một cụm giới từ (tân ngữ của giới từ)

– The girl who is in the car is my darling.

-> The girl in the car is my darling. 

– The shoes that are under the self are mine.

-> The shoes under the self are mine.

Lưu ý: Không lược bỏ đại từ quan hệ với động từ be khi:

– Chúng được theo sau bởi một tính từ:

  The girl who is cute is my darling.

  X The girl cute is my darling.

+ Tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi vị trí của danh từ và tính từ.

   V The cute girl is my darling.

– Chúng được theo sau bởi một danh từ:

  The girl who is an actress is my darling.

  X The girl an actress is my darling.

– Không lược bỏ đại từ quan hệ được theo sau bởi động từkhông phải là be:

  The girl who works for IBM is my darling.

  X The girl works for IBM is my darling.

– Không lược bỏ đại từ quan hệ whose trong mọi trường hợp:

  The man whose son passed the exam is pitiful.

  X The man son passed the exam is pitiful.

Các bạn xem thêm 10 trường hợp rút gọn mệnh đề quan hệ.

Trên đây là lý thuyết về các trường hợp có thể lược bỏ đại từ quan hệ trong tiếng Anh. Các bạn nhớ là trong văn phong Formal người ta sẽ không lược bỏ đại từ quan hệ nhé.

Phần bài tập với đáp án có giải thích sẽ được post sớm nhé các bạn.

Ngoài các bài giảng online cho người tự học tiếng Anh, tự học về ngữ pháp, cô Ngân Hoa có dạy luyện thi ielts và các chương trình học tiếng Anh offline với các lớp học ít người tập trung vào chất lượng tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies

Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *