Reciprocal Pronouns – Đại từ tương hỗ

Reciprocal pronouns – Đại từ tương hỗ hay còn gọi là đại từ đối ứng trong tiếng Anh được sử dụng để nói đến sự quan hệ hoặc hành động giống nhau và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa một nhóm từ 2 người trở lên.

Có 2 đại từ tương hỗ là:
– Each other 
– One another

Đại từ tương hỗ giúp chúng ta đơn giản hóa và rút gọn câu khi diễn tả một ý chung được sử dụng hai hay nhiều lần.
Lan hate Thy and Thy hate Lan.
Lan and Thy hate each other.

Cách sử dụng đại từ tương hỗ:
– Đại từ tương hỗ chỉ sử dụng cho 
+ 2 người hoặc vật trở lên và 
+ chúng phải có hành động/thái độ giống nhau

– Each other hay One another:
Khi muốn diễn tả sự tương hỗ giữa 2 người ta dùng each other, và one another dùng khi muốn diễn tả cho hơn 2 người. Tuy nhiên tiếng Anh hiện đại người ta vẫn dùng each other khi muốn diễn tả sự tương hỗ giữa hơn 2 người. Nhiều người cho rằng one another mang tính formal hơn. Mình nghĩ an toàn hơn cả là chúng ta cứ dùng one another cho hơn 2 người, đặc biệt trong văn viết.

– Sở hữu cách Each Others’ hay Each Other’s
Đại từ Each Other và One Another được coi là số ít, do đó, khi muốn diễn tả sự sở hữu, dấu phẩy trên ( ‘ ) sẽ đứng trước ( s ).
Do you two respect each other’s personality?
Do you three respect one another’s personality?
Trong 2 câu trên each other và one another được coi là số ít nên dâu ( ‘ ) đứng trước chữ ( s )

– Sự khác biệt giữa đại từ phản thân và đại từ tương hỗ:
Lan and Thy hate themselves. (1)
Lan and Thy hate each other. (2)

(1) Đại từ phản thân miêu tả chủ ngữ hành động cho chính họ. 
(2)Đại từ tương hỗ miêu tả hành động giống nhau/qua lại giữa nhóm 2 người trở lên. 

Để có thể nhớ lý thuyết về Đại từ tương hỗ các bạn hãy làm bài tập thực hành tại ĐÂY nhé.

Ngoài các bài giảng online, bài tập ngữ pháp có đáp án và giải thích chi tiết, cô Ngân Hoa có mở các lớp luyện thi ielts và các chương trình học tiếng Anh offline với các lớp học ít người tập trung vào chất lượng tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Author: AnhSơn

Các bài viết hướng dẫn khác:

Hướng dẫn tự học ôn luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học

Ngữ pháp

Hướng dẫn tự học ôn luyện thi Ielts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *