Interrogative Pronouns – Đại từ nghi vấn

Đại từ nghi vấn được dùng để đặt câu hỏi, chúng thay thế cho người hay vật nào đó mà ta chưa biết rõ, bởi vì đó là đối tượng nghi vấn mà ta đang hỏi tới.
Có 5 đại từ nghi vấn và tất cả chúng đều bắt đầu bằng “wh” : who, whom, what, which, whose

Chú ý: whose vừa là đại từ nghi vấn vừa có thể là đại từ sở hữu

chủ ngữ tân ngữ
người who whom
vật

what

người/vật

which

người

whose

What dùng khi hỏi về người hoặc vật:
What is your secret?
What is your friend’s name?

Which dùng cho cả người và vật, để hỏi thông tin cụ thể từ của một giới hạn:
Which belongs to her? (khi nhìn vào vài cái ô tô ngoài sân)
Which one is your sister? (khi nhìn vào một bức ảnh có vài người phụ nữ)

Who dùng để hỏi về người:
Who is laughing at me?
Who is the best footballer in the world?

Whom dùng để hỏi về người, được đùng khi đại từ này đóng vai trò là tân ngữ của động từ, eg. Whom did you call? Tuy nhiên, trong sử dụng thực tế thì hầu hết người bản ngữ đều hiếm khi dùng whom mà họ dùng who thay cho nó, kể cả viết và nói. Who did you call?
Whom do you prefer to vote for?
You should ask whom to call.
Whom do you live with?

Whose dùng để hỏi về sự sở hữu của người hoặc vật
Whose sweater is this?
Whose parents are those?
I wonder whose dog knocked our garbage can over.

Lưu ý: Whose vs Who’s
Whose dùng để hỏi về sự sở hữu
Who’s là viết tắt của Who is – không phải là đại từ nghi vấn.

Trong một số trường hợp đại từ nghi vấn có thêm đuôi (suffix) – ever, và – soever, cách dùng từ này không còn được dùng trong tiếng Anh hiện đại.
Whatever
Whatsoever
Whichever
Whoever
Whosoever
Whomever
Whomsoever
Whosever

Trên đây là những kiến thức về Đại từ nghi vấn – Interrogative Pronouns, bài giảng được viết rất chi tiết để người tự học tiếng Anh từ đầu có thể lĩnh hội.
Để ngấm kỹ bài giảng, bạn hãy làm thêm bài tập để thực hành, các bài tập có đáp án và giải thích chi tiết bạn hãy xem tại ĐÂY nhé.

Ngoài các bài giảng online, cô Ngân Hoa có dạy luyện thi ielts và các chương trình học tiếng Anh offline với các lớp học ít người tập trung vào chất lượng tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *