Possesive Pronouns – Đại từ sở hữu

Đại từ sở hữu được sử dụng để nói đến người hoặc vật đã được đề cập trước đó thuộc về một hoặc một nhóm người nào đó (cũng có trường hợp thuộc về con vật hoặc đồ vật nào đó)

Đại từ sở hữu được sử dụng tùy thuộc vào:
Số lượng: số ít – singular (eg: mine) hay số nhiều – plural (eg: ours)
Ngôi thứ: ngôi thứ nhất (eg: mine), ngôi thứ 2 (eg: yours), ngôi thứ 3 (eg: his)
Giới tính: male (his), female (hers)

Bảng dưới đây sẽ giúp các bạn nhìn rõ hơn về sự phân chia của đại từ sở hữu.

Số lượng Ngôi thứ Giới tính (của người/vật sở hữu) Đại từ sở hữu
Số ít 1st male/ female mine
2nd male/ female yours
3rd male his
female hers
Số nhiều 1st male/ female ours
2nd male/ female yours
3rd male/ female/trung tính theirs

 

Lưu ý: 

– Không dùng sở hữu cách [‘] : her’s, your’s, their’s

– Đại từ sở hữu có thể được dùng làm chủ ngữ, cũng có thể làm tân ngữ trong câu.
Look at these cars. Mine is the big one. (subject = My car)
I like your books. Do you like mine? (object = my books)

– Đại từ sở hữu có thể được dùng để thay thế cho một cụm danh từ.

Is that Lan’s umbrellar? No, it’s [my umbrella] No, it’s mine.
Whose bag is this? Is it [your bag]? Is it yours?
Her book is blue, [your book] is red. Her book is blue, yours is red.

– Đại từ sở hữu có thể được dùng sau “of”.
Dung is one of my friends. =  Dung is a friend of mine.
Không nói : Dung is a friend of me
Hoặc: I am one of Dung’s friends. = I am a friend of Dung’s.
Không nói: I am a friend of Dung.

– Đại từ nghi vấn “whose” cũng có thể là một đại từ sở hữu:
There was a car in the garage and Tuan wondered whose it was.
This motorbike hasn’t moved for three weeks. Whose is it?

Phần trên đã giới thiệu với các bạn những kiến thức về Đại từ sở hữu – Possessive Pronouns, bài giảng được viết rất chi tiết để người tự học tiếng Anh từ đầu có thể lĩnh hội.
Học đi đôi với hành mới nhớ lâu được, các bạn hãy làm thêm bài tập để thực hành nhé. Các bạn có thể làm bài tập tại ĐÂY, có đáp án và giải thích chi tiết.

Ngoài các bài giảng online, chúng tôi có mở các lớp ielts và các chương trình học tiếng Anh offline với các lớp học ít người tập trung vào chất lượng tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =