Demonstrative Pronouns – Đại từ chỉ định

Đại từ chỉ định – Demonstrative Pronouns được sử dụng để thay thế cho các danh từ hoặc cụm danh từ đã đề cập trước đó. Nhóm đại từ này chỉ bao gồm các từ sau: this, that, those, these. Trong đó, this và that là các đại từ chỉ định số ít, those và these là các đại từ chỉ định số nhiều.
This và these được sử dụng khi nói về những thứ ở gần về khoảng cách và thời gian
That và those được sử dụng khi nói về những thứ ở xa về khoảng cách và thời gian

Gần Xa
Số ít this that
Số nhiều these those

Ví dụ:
This looks beautiful.
Have you ever seen this?
These are bad times.
Do you like these?

That is nice.
Look at that!
Those were the days!
Can you see those?

This is lighter than that.
These are smaller than those.

Thông thường đại từ chỉ định được sử dụng để nói về vật, nhưng đôi khi chúng cũng được dùng để nói về người trong trường hợp đó là người đã được xác định.
This is Mr. Hai speaking. Is that Lan?
That sounds like Tuan.

Chú ý: không nhầm lẫn giữa đại từ chỉ đinh – demonstrative pronouns và tính từ chỉ định – demonstrative adjectives. Chúng có vẻ giống nhau, nhưng trong khi đại từ chỉ định đứng một mình thì tính từ chỉ định lại miêu tả cho danh từ.
That works. (đại từ chỉ định)
That film is interesting. (tính từ chỉ định + danh từ)

Phần trên đã giới thiệu với các bạn những kiến thức về Đại từ chỉ định – Demonstrative Pronouns, bài giảng được viết rất chi tiết để người tự học tiếng Anh từ đầu có thể lĩnh hội.

Để thực hành các bạn hãy làm bài luyện tập tại ĐÂY nhé, bài có đáp án và giải thích để các bạn hiểu rõ.

Ngoài các bài giảng online, chúng tôi có mở các lớp ielts và các chương trình học tiếng Anh offline với các lớp học ít người tập trung vào chất lượng tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *