Pronouns – Đại từ trong tiếng Anh

Đại từ – Pronoun là một nhóm nhỏ của danh từ, thường được dùng để thay thế cho danh từ (hoặc đại từ khác) để tránh việc lặp lại từ trong câu hoặc đoạn văn. Một số đại từ phổ biến như he, she, you, they, it… Nếu không sử dụng đại từ, chúng ta sẽ phải lặp đi lặp lại danh từ rất nhiềulần, ví dụ như:

Do you like the actor? I don’t like the actor. The actor’s not friendly.

Với đại từ, câu trên sẽ được nói như sau:
Do you like the actor? I don’t like him. He‘s not friendly.

Không chỉ đơn giản như thế, đại từ còn có thể thay thế cho cả một cụm danh từ. Lúc này, đại từ giúp chúng ta rút ngắn câu văn và tránh sự lặp lại từ.

Ví dụ: Please give this glass to Hellen.
Glass có thể được thay bằng it, Hellen có thể được thay bằng her.

Please give this glass to Hellen
Please give it to her

Trong hội thoại, người ta thường sử dụng đại từ để phân biệt: I hate you. You listen to me. Khi nói về một ai đó ví dụ có tên là Lan, chúng ta không lặp đi lặp lại tên gọi Lan mà sẽ thay thế là she hoặc her. Nếu nói về đồ vật, chúng ta sẽ thay bằng it.

Thông thường, chúng ta không bắt đầu với một đại từ mà là một danh từ sau đó mới sử dụng đại từ để thay thế cho danh từ đã đề cập đó nhằm tránh việc lặp lại từ.

Đại từ thực sự hữu ích khi sử dụng thay thế cho cả một cụm danh từ dài như “the boy in white driving the car “ chỉ bằng một từ đơn giản “he”. -> Can you see the boy in white driving the car? He is my brother.

Đại từ được chia ra thành một số nhóm nhưng vẫn cùng chung chức năng là để thay thế cho danh từ.
Các nhóm đại từ là:

Đại từ nhân xưng – Personal Pronouns:
I, me, you, he, him, she….

Đại từ chỉ định – Demonstrative Pronouns
this, that, these, those

Đại từ sở hữu – Possessive Pronouns
mine, yours, his…

Đại từ nghi vấn – Interrogative Pronouns
who, what, which…

Đại từ phản thân – Reflexive Pronouns và Đại từ nhấn mạnh – Intensive Pronouns
myself, yourself, himself…

Đại từ hỗ tương – Reciprocal Pronouns
each other, one another

Đại từ không xác định – Indefinite Pronouns
another, much, nobody, few, such…

Đại từ quan hệ – Relative Pronouns
who, whom, which…

Trên đây là những kiến thức về đại từ – Pronouns, bài giảng được viết rất chi tiết để người tự học tiếng Anh từ đầu có thể lĩnh hội.

Để việc học có kết quả tốt các bạn nên làm các bài tập luyện tập. Các bạn làm bài tập có đáp án và giải thích chi tiết tại ĐÂY để thực hành nhé.

Ngoài các bài giảng online, chúng tôi có mở các lớp ielts và các chương trình học tiếng Anh offline với các lớp học ít người tập trung vào chất lượng tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *