Đề thi Đại học Quốc gia Hà Nội môn tiếng Anh 2015

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tại 7 tỉnh với 21 điểm thi sáng 30 – 5. Các em xem đề thi và đáp án môn tiếng Anh bên dưới nhé.

 

1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA QG 152 2015

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *