ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 5 CHUYÊN SƯ PHẠM HN 2015

Đề thi thử lần 5 chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2015 trường chuyên sư phạm Hà Nội

Các em xem trong link này nhé

De thi lan 5.compressed

Đáp án:

Phần I: https://www.youtube.com/watch?v=7SJQfbSDpyw

Phần II: https://www.youtube.com/watch?v=0Wyl7JH_j90

Phần III: https://www.youtube.com/watch?v=eyoE75XEwtw&feature=youtu.be

Phần IV: http://nganhoa-tienganhonthidh.com/wp-content/uploads/2015/05/CSP5-4-answer.jpg

Phần V: http://nganhoa-tienganhonthidh.com/wp-content/uploads/2015/05/CSP5-5-answer.jpg

Phần VI: http://nganhoa-tienganhonthidh.com/wp-content/uploads/2015/05/CSP5-6-answer.jpg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =