HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI XÁC ĐỊNH Ý CHÍNH CỦA BÀI/ĐOẠN VĂN PHẦN THI ĐỌC HIỂU (PHẦN VIII)

Câu hỏi này yêu cầu chúng ta phải tóm tắt được chủ đề cơ bản của bài đọc/đoạnvăn.
Trước hết chúng ta cần lưu ý là các dạng câu hỏi tổng quát này luôn luôn làm sau cùng, khi chúng ta đã giải quyết hết các dạng câu hỏi chi tiết. Khi đó chúng ta đã nắm được tương đối nội dung và ý của bài đọc rồi.

Read more

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH CỦA BÀI/ĐOẠN VĂN PHẦN THI ĐỌC HIỂU (PHẦN VII)

Đôi khi việc nhận ra mục đích viết bài của tác giả là không quá khó vì bài viết nêu ra rất rõ ràng rồi. Nhưng có nhiều bài viết khá phức tạp mà việc nhận ra mục đích của bài viết không phải là đơn giản. Khi đó chúng ta cần phải có kỹ thuật để giải quyết vấn đề này.

Read more

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI XÁC ĐỊNH THÔNG TIN KHÔNG CHÍNH XÁC PHẦN THI ĐỌC HIỂU (PHẦN VI)

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm dạng câu hỏi số 5: Xác định thông tin không được đề cập/thông tin không chính xác của bài/đoạn văn, trong phần thi đọc hiểu các kỳ thi tốtnghiệp THPT & ĐH.
Đề bài yêu cầu chúng ta tìm ra đáp án không được tuyên bố, không được đề cập, hay không đúng trong bài.

Có 2 dạng câu hỏi:

Read more

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI XÁC ĐỊNH THÔNG TIN ĐÚNG PHẦN THI ĐỌC HIỂU (PHẦN V)

Đề bài sẽ cho một số đáp án nhưng chỉ có một đáp án là đúng. Đáp án cho câu hỏi dạng này thường miêu tả lại những gì đã được đề cập trong đoạn văn/bài văn bằng một cách khác (paraphrasing). Câu hỏi loại này đôi khi chỉ rõ đoạn văn chứa câu trả lời, khi đó câu trả lời sẽ nằm trong đoạn văn chứa từ/cụm từ hỏi.

Read more

Danh sách các trường xét tuyển học bạ THPT 2015

Theo thống kê của hocvalam.vn, đến ngày 4/4/2015 đã có 153 trường Đại học xét tuyển học bạ THPT – xét tuyển dựa vào kết quả học tập của học sinh trong 3 năm học THPT. Đối với thí sinh thi cụm thi địa phương vẫn được xét kết quả học cấp 3 vào các trường xét học bạ để tuyển sinh – tức là đỗ hay trượt là do kết quả học bạ, tất nhiên phải đỗ tốt nghiệp THPT (Trừ các trường xét học bạ để sơ tuyển điều kiện còn đỗ hay trượt dựa kết quả thi THPT quốc gia như bình thường thì không được)

Read more