HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI XÁC ĐỊNH SỰ ÁM CHỈ PHẦN THI ĐỌC HIỂU (PHẦN IV)

Câu hỏi thường được nêu trong bài thi như sau

The word““they/that/which/he/she/it/one/some…” in the passage/in the paragraph 1, 2,3… refers to….

* Hướng dẫn làm bài

Từ được hỏi thường được tô đậm ở trong bài đọc, và có thể câu hỏi cũng nêu rõ là ở đoạn văn nào của bài.

Bước 1: Tìm kiếm các danh từ đứng trước từ hỏi

Read more

4 BƯỚC LÀM DẠNG CÂU HỎI SUY LUẬN PHẦN THI ĐỌC HIỂU (PHẦN III)

ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC CÂU HỎI SUY LUẬN PHẦN THI ĐỌC HIỂU

Câu trả lời cho câu hỏi loại này thường nằm trong đoạn văn có chứa cụm từ được hỏi hoặc trong thứ tự sắp xếp thông tin của các câu hỏi. (Thông thường trật tự các câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự thông tin của bài đọc). Đôi khi có những câu hỏi chúng ta phải hiểu cả bài để có thông tin trả lời.

Read more

HƯỚNG DẪN LÀM CÂU HỎI ĐỊNH NGHĨA TỪ/CỤM TỪ BÀI THI ĐỌC HIỂU (PHẦN II)

HƯỚNG DẪN LÀM CÂU HỎI ĐỊNH NGHĨA TỪ/CỤM TỪ BÀI THI ĐỌC HIỂU THI TỐT NGHIỆP THPT & ĐH

Trong PHẦN I chúng ta đã được giới thiệu về cách làm và chiến lược làm chung cho cả bài đọc hiểu. Phần này cô bắt đầu đi vào hướng dẫn chi tiết cho các em về cách làm bài cho dạng câu hỏi thứ nhất : Định nghĩa hay xác định ý nghĩa của từ/cụm từ nêu ra trong bài đọc.

Read more

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỌC HIỂU (Phần I)

Đây là phần thi khá khó khăn trong bài thi, với một lượng câu hỏi khá lớn và nhiều loại câu hỏi. Nó đòi hỏi thí sinh phải nắm được một lượng từ vựng kha khá, có chiến lược làm bài tốt, và phải luyện tập tốt trước đó thì mới mong đạt điểm cao.

Read more