Công khai thông tin tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập hợp và công khai phương án tuyển sinh của các trường trong năm 2015 để thí sinh, phụ huynh nắm được.

Bộ Giáo dục cho biết sẽ công khai thông tin cần thiết về tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy năm 2015 trên trang thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ http://www.moet.edu.vn và cổng thông tin thi, tuyển sinh tại địa chỉ http://thi.moet.edu.vn.

Dữ liệu này được tập hợp trên cơ sở thông tin do các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng cung cấp, chịu trách nhiệm về tính chính xác và được cập nhật đến ngày 30/3.

Thông tin về tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy năm 2015 gồm những nội dung cơ bản sau: Tên và ký hiệu trường; địa chỉ, điện thoại, email và wesite liên hệ của nhà trường; mã quy ước của ngành học, tổ hợp môn xét tuyển/môn thi; thời gian xét tuyển/ thời gian thi; vùng tuyển sinh; điều kiện xét tuyển và thông tin cần thiết khác liên quan đến tuyển sinh của trường.

Source: Vnexpress.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *