Công khai thông tin tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2015

Công khai thông tin tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2015

Bộ Giáo dục cho biết sẽ công khai thông tin cần thiết về tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy năm 2015 trên trang thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ http://www.moet.edu.vn và cổng thông tin thi, tuyển sinh tại địa chỉ http://thi.moet.edu.vn.

Read more

Bộ Giáo dục công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi, Bộ Giáo dục giới thiệu các đề thi minh họa, kèm theo đáp án để giáo viên và học sinh tham khảo. Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

Read more

Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi, Bộ Giáo dục giới thiệu các đề thi minh họa, kèm theo đáp án để giáo viên và học sinh tham khảo. Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

Các em xem nhé
http://nganhoa-tienganhonthidh.com/wp-content/uploads/2015/03/De-mo-phong-tot-nghiep-2015.pdf

Read more